• پنل نمایشگر استیل سردربی
   با LCD رنگی ۱۰.۱ اینچی عمودی
   و پنل بغل دربی یک یا دو کلید آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر استیل سردربی
   با ریزشی سفید - آبی - نارنجی
   و پنل بغل دربی یک یا دو کلید آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
    • پنل نمایشگر استیل سردربی
     با LCD رنگی ۹ اینچی افقی
     و پنل بغل دربی یک یا دو کلید آسانسور

    • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

    • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر سردربی
   با ریزشی سفید، آبی، قرمز و نارنجی
   و پنل طبقه تاچ یا تاچلس تک کلید و دو کلید

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر استیل سردربی
   با LCD رنگی ۹ اینچی عمودی
   ده آلبومی آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر استیل سردربی
   با LCD رنگی ۹ اینچی
   طرح الماس درخشان آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر استیل سردربی
   با سگمنت LED مشکی - سفید
   ۵.۵ اینچی آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر استیل سردربی
   با LCD آبی - سفید
   ۵.۵ اینچی آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر استیل سردربی
   با LCD رنگی ۹ اینچی
   عقربه ای آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر استیل سردربی
   با LCD رنگی ۹ اینچی
   عقربه ای آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر استیل سردربی
   با LCD رنگی ۹ اینچی
   عقربه ای آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر سردربی
   با سگمنت LED مشکی - سفید
   ۷ اینچی عمودی سری AB آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر سردربی
   با سگمنت LED مشکی - سفید
   ۷ اینچی افقی سری AB آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر سردربی
   با ریزشی سفید، آبی، قرمز یا نارنجی
   سری AB آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل شستی روکار نقره ای
   تک کلید فشاری چهارگوش
   سری AB آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل شستی روکار طلایی
   تک کلید فشاری چهارگوش
   سری AB آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل شستی روکار نقره ای لیبل دار
   تک کلید تاچ و تاچلس
   سری AB آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر سردربی توکار
   با سگمنت LED مشکی - سفید
   ۷ اینچی عمودی آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر شیشه ای سردربی
   با LCD مشکی - سفید
   ۵.۵ اینچی افقی آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر استیل سردربی
   با LCD مشکی - سفید
   ۵.۵ اینچی افقی آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
  • پنل نمایشگر استیل سردربی
   با LCD آبی - سفید
   ۵.۵ اینچی عمودی آسانسور

  • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

  • توضیحات بیشتر
برای ساختمان مسکونی بزرگ و لاکچری یا ساختمان های اداری – تجاری می توان از پنل نمایشگر سردربی و پنل کلید بصورت جداگانه در کنار درب آسانسور استفاده کرد. ایـن پنل ها علاوه بر زیبایی بیشتر در هنگام تجمع مسافر جلوی درب آسانسور، از فاصله دورتری قابل مشاهده می باشند و بسیار سودمند خواهند بود. شرکت نوین کیا تک، تنوعی بینظیری از این پنـل های شستی سردربی و بغل دربی با اســتیل یا شـیشه، کلید فشاری یا تاچ / تاچلس بصورت روکار یا توکار را ارائه می نماید. ابعاد این پنل های شستی خصوصا در نمونه های توکار می توانند بصورت سفارشی باشند. بنــابراین می توان ترکیب های بسیار زیبایی را از آنها در فضای بالای درب ورودی آسانسور تصور نمود که بسیار خوشایند معماران، طراحان داخلی و صاحبان ساختمان ها است. 
شرکت نوین کیا تک، این پنل های شستی را می تواند به سیستم های مدیریت و کنترل تردد تجهیز نماید که علاوه بر زیبایی، قابلیت های ویژه ای را در آسانسور های ساختمانهای شلوغ و پر ترافیک فراهم می آرود.