• پنل استیل نقره ای توکاربا انواع نمایشگر LCD و سگمنتی
  نصب بصورت چفتی - فشاری

 • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

 • توضیحات بیشتر
 • پنل استیل دودی توکاربا نمایشگر ریزشی
  و سیستم محدودکننده تردد کارتی - رمزی 

 • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

 • توضیحات بیشتر
 • پنل روکار مشکی با قاب ABSبا حداکثر چهار کلید
  تاچ یا تاچلس

 • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

 • توضیحات بیشتر
 • پنل روکار مشکی با قاب ABSبا حداکثر چهار کلید
  تاچ یا تاچلس

 • نل شستی دو متری روکار داخل کابین آسانسور با محدود کننده اثر انگشتی و نمایشگر تاچ 7 اینچی رنگی و نشانگر 9 اینچ رنگی - سری CATRINA TFT TOUCH - شرکت نوین کیا تک

 • توضیحات بیشتر
 • پنل روکار مشکی با قاب ABSبا حداکثر چهار کلید
  تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر
 • پنل روکار مشکی با قاب ABSبا حداکثر چهار کلید
  تاچ یا تاچلس

 • توضیحات بیشتر